ADVERTISE WITH US

Advertise on Employ.az and expand your reach.

EMPLOY.AZ is online job portal based in Azerbaijan for employers and job seekers. EMPLOY.AZ works with companies in Azerbaijan and it is the first local online portal which offers Graduate and E-Recruitment. We are growing in audience everyday! Join us and showcase your company to our visitors.

Available sizes for web advertisement:
• 230x230 Square
• 460x230 white-screen / horizontal

For more information and to discuss our advertising opportunities, please email us at info@employ.az with the subject (Advertisement)

 • to"CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT"JOINT COURSE WITH AZERCELL ACADEMY


Təlimin məqsədi:

Bu proqram Müştəri Xidmətlərinin səmərəli şəkildə idarə edilməsi üçün müxtəlif strateji məqamlara fokuslanır. 4 moduldan ibarət olan proqram özündə Müştəri Xidmətlərinin İdarə edilməsi üçün zəruri olan bölümləri birləşdirir: MXİE-nin konsepsiyası; işə qəbul, seçim prosesi və tədris; iş proseslərinin inkişafı və ölçülməsi; MX-da infrastruktur və texnologiya. Proqramın əsas məqsədi Müştəri Xidmətlərinin İdarə Edilməsinin “böyük rəsmini” göstərməkdir.

Kimlər müraciət edə bilər:

Bu tədris proqramı özəl sektorda fəaliyyət göstərən, müştəri xidmətləri funksiyasının təşkili və idarə olunmasına birbaşa (bilavasitə) və bilvasitə cavabdeh olan orta rəhbər işçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Həmçinin bu tədris Telefon Mərkəzi, Ön Ofis Xidmətləri və Telesatış üzrə yeni təyin olunmuş rəhbərlər üçün də məsləhət görülür.

Əsas mövzular:

 • Müştəri Xidmətlərinin idarə edilməsi konsepsiyası

 • Müştəri əlaqələrinin idarə olunması

 • Müştəri Xidmətlərində insan resursları

 • Müştəri Xidmətləri prosesinin dəyərləndirilməsi və inkişafı üçün müasir vasitələr

 • Müştəri Xidmətləri funksiyasında infrastruktur və texnologiya

Proqramın faydası:

 • Müştəri Xidmətləri proseslərinin şirkətin missiya və strateji hədəflərinə təsirinin müəyyən edilməsi

 • Müştəri Xidmətlərində insanların (işçilərin) seçimi və idarə edilməsi

 • Müştəri xidmətlərində müasir və effektiv dəyərləndirmə meyarları barədə məlumat əldə edilməsi

 • MX-nın strukturu, funksiyaları və standartları barədə məlumatlı olmaq

 • MX sahəsində çalışan digər rəhbər işçilərlə ünsiyyət imkanları

Program fee: 595 AZN

Date and time: February 18-19, 09:30-17:00

Deadline for application: 12 February 2016

To enroll: http://execedu.ada.edu.az/courses/36#.Vq8OiLKLSM-

Featured employers/recruiters