ADVERTISE WITH US

Advertise on Employ.az and expand your reach.

EMPLOY.AZ is online job portal based in Azerbaijan for employers and job seekers. EMPLOY.AZ works with companies in Azerbaijan and it is the first local online portal which offers Graduate and E-Recruitment. We are growing in audience everyday! Join us and showcase your company to our visitors.

Available sizes for web advertisement:
• 230x230 Square
• 460x230 white-screen / horizontal

For more information and to discuss our advertising opportunities, please email us at info@employ.az with the subject (Advertisement)

  • toGMAT


GMAT

GMAT nədir? 

GMAT (Graduate Management Admission Test) – biznes və menecment sahəsində təkmilləşmək məqsədilə biznes məktəblərə, MBA proqramlarına daxil olan şəxslərin səviyyəsini və ixtisasını müəyyən etmək üçün kompüter testidir.

GMAT menecment sahəsində zəruri olan vərdişlərin yoxlanması məqsədilə işlənib hazırlanmışdır.  Lakin, o, xüsusi bilgi tələb etmir və dar ixtisaslara aidiyyəti yoxdur.

GMAT sertifikatını necə almaq olar?

GMAT 3 bölməni özünə daxil edir, bu bölmələrdən hər birinin yerinə yetirilməsinə müxtəlif vaxt müddəti ayrılır. 

 “Analitik yazı” bölməsi - AWA (Analytical Writing Assessment) kompüter vasitəsilə seçilmiş mövzu üzrə iki inşanın yazılmasını tələb edir. “Riyazi bölmə” - Quantitative Section. Testin bu hissəsinin tapşırığı – əsas riyazi vərdişləri yoxlamaqdan, riyazi konsepsiyaların başa düşülməsindən, riyazi əsaslandırma bacarığından, kəmiyyət tapşırıqlarının həll edilməsindən və qrafik tapşırıqların şərhindən ibarətdir. “Verbal bölmə” — Verbal Section. O üç mərhələdən ibarətdir: cümlələrin oxunması, tənqidi əsaslandırılması və düzəldilməsi.

GMAT imtahanına qeydiyyat  www.gmat.org saytında aparılır.

Featured employers/recruiters